Illustration of a Village in Blue

#Selovoditel

„Демографската криза е бедствие, също както природните катаклизми и икономическите кризи. И ако за последните Европейският съюз има своите инструменти и фондове, то за обезлюдяването все още не съществува решение".

А. Новаков

Selovoditel е интернет платформа и иновативно решение за борбата срещу процесите на обезлюдяване в българските селища. За да постигнем нови резултати днес, ни трябват нови методи за действие, нещо, което не сме правили до сега. Selovoditel е новият начин да популяризираме българските населени места сред възможно най-широка публика. За първи път българските селища имат възможността да представят най-силните страни, които притежават и да докажат, че са готови за своето възраждане.

Village Illustration Създай профил на твоето селище

Нашите селища

Градница

виж повече

Жълтеш

виж повече

Никюп

виж повече

Церово

виж повече

Виж всички