Голем Върбовник

Обща информация

Географско положение: Югозападна България
Област: Кюстендил
Община: Бобов дол
Население: 156 Жители

Знаете ли, че...

Знаете ли, че...

Село Голем Върбовник се намира в историко-географската област Разметаница. Планинско-равнинният релеф в селското землище, с протичащите през него няколко малки рекички (десни притоци на р. Разметаница), които пресъхват през лятото, както и наличието на варовикови скали, са способствали за образуването на интересни природни забележителности. Една от тях е скалата "Куклата" (висока около 10 м и с диаметър 8-10 м), която според местна легенда, се образувала след като "една хубава българка побегнала от преследващите я турци, които превзели близката крепост "Градището" (останките ѝ се намират на хълма над скалата). За да не поругаят честта ѝ и да се гаврят с българското ѝ име и достойнство, девойката вдигнала ръце с молба към Господ да я превърне в голяма и отвесна скала, която нито един турчин да не може да премести, да прегърне или да изкачи". Друго природно образование е "Бучалото", което е наречено така поради шума на малка рекичка, водата на която са издълбала улей в скалата и е направила водопад, които при падането си е образувал вир подобен на казан.


Името на селото произлиза от голямото изобилие на върби, които все още растат по поречието на вече почти пресъхналата река, пресичаща селото.

Полезни връзки

над 60 дка

Земеделска земя за продажба / отдаване под наем (дка)

5-10 км

Близост до главни пътни артерии

Добър

Интернет достъп

над 60 дка

Терени за продажба / отдаване под наем

10-15 км

Най-близко здравно заведение

10-15 км

Близост до детска градина

10-15 км

Близост до училище

LinkedIn Icon
Facebook Icon
Google+ Icon
Twitter Icon