Кладница

Обща информация

Географско положение: Югозападна България
Област: София
Община: Перник
Население: 1090 Жители

Знаете ли, че...

Знаете ли, че...

Сведения за селото под името Каладниче има в турски регистри от 1576 и 1728. В местността Конопището личат основите на добре устроено трако-римско, а в по-късен период византийско селище. При строежи на къщи са намирани цели керамични съдове, долиуми, делви, гърнета, керамични макари, антични парчета стъкла, монети, части от добре изградени топилни за обработка на цветни и благородни метали. По устни сведения при крепостта е била разкрита късноантична трикорабна базилика, която е унищожена без да бъде изследвана при строителството на почивна станция.


Една от легендите, които се разказват за произхода на името Кладница, е, че когато навремето турците идвали и искали да завладеят селото, хората се скрили в манастира и там се крили много дълго време. Единственият начин да ги накарат да излязат бил да им спрат притока на вода за пиене. Тогава взели детето на една жена от село Студена, която била омъжена за кладничанин, и заплашили да ѝ заколят детето, ако тя не им каже къде е изворът. Тя ги издала и така хората нямали избор и излезли. Турците направили масово клане. Оттогава селото се нарича Кладница, а кладничани много-много не обичат студенчани и са се обрекли кладничанин да не се жени за студенка. Според записките в църковното евангелие от черквата в с. Боснек е записано, че през 1718 г. кърджалии са се били с хайдушка чета в местността „Човешките кости“ и оттам са се насочили надолу към Кладнишкия манастир, опожарили са манастира, а в подземието му са изклали 25 чиляци, друга част от населението е избягала към с. Боснек и се е спасила от клането.


Близо до селото е Кладнишки манастир, хижа Селимица и удобно изкачване до Черни Връх, както и пътека до Златни Мостове, от другата страна на планината. В непосредствена близост е язовир Студена, както и друг воден басейн, подходящ за риболов. От Кладница по поречието на река Матница води началото си живописна еко пътека. Маршрутът минава покрай изключително богатата на растителен и животински свят местност „Дивият Бик“. Има три добре уредени туристически заслона, разположени покрай пътеката. Придвижването с лек автомобил е трудно.

Полезни връзки

1

Училища

1-5 км

Близост до главни пътни артерии

5-10 км

Най-близко здравно заведение

Отличен

Интернет достъп

над 10

Жилища за продажба / отдаване под наем

5-10 км

Близост до детска градина

под 20 дка

Земеделска земя за продажба / отдаване под наем (дка)

LinkedIn Icon
Facebook Icon
Google+ Icon
Twitter Icon